Schermerhorn (gemeente Schermer) betekenis & definitie

Dorp op het Schermereiland, ontstaan in de noordelijke hoek van de in de 13de eeuw aangelegde omringdijk om dit gebied, later de Eilandspolder. De naastgelegen Zwet verbond het Schermermeer met het Beemstermeer en later de ringvaarten van de twee polders.

In 1502 kreeg Schermerhorn een kapel en na droogmaking van de Schermer (1635) een verbinding met Alkmaar. Het lintdorp had in 1699 en 1702 te lijden van dorpsbranden.

Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp ten zuiden van het Oosteinde uitgebreid.