Gepubliceerd op 22-05-2017

2017-05-22

R.K. St.-Willibrordus binnen de Veste in Amsterdam

betekenis & definitie

De voorm. R.K. St.-Willibrordus binnen de Veste of ‘De Duif’ (Prinsengracht 756) is een grote driebeukige basilicale kruiskerk met een rond gesloten koor, een achtzijdig transept en een smaller rondgesloten koor. De neoclassicistische zandstenen gevel is voorzien van dubbele pilasters (dorisch en ionisch) en een hoge middenpartij met vleugelstukken en fronton. De in 1682 gestichte huiskerk ‘het Duifje’ kreeg in 1796 een nieuw onderkomen aan de Prinsengracht. Deels op de funderingen van de toen gebouwde kerk verrees in 1857 een nieuw gebouw naar een op de Il Gesù-kerk te Rome geïnspireerd ontwerp van Th. Molkenboer. Na de sluiting als katholieke kerk in 1973 is het gebouw voor kerkelijke bijeenkomsten in gebruik gebleven en dient het tevens als concertzaal. Een restauratie is uitgevoerd in 1999-2002.

Het interieur wordt gedekt door stucgewelven en is voorzien van corinthische pilasters. Boven de viering verheft zich een achtzijdige koepel. In de zijbeuken zijn galerijen ingebouwd. Tot de inventaris behoren een neobarokke preekstoel van P.J. de Cuyper (1861), een zijaltaar van de hand van P.E. van den Bossche, een door F.C. Smits gebouwd orgel (1862-'64) en een hoofdaltaar naar ontwerp van P.J. Bekkers en gemaakt door P.E. van den Bossche (1905).