Ransdorp(gemeente Amsterdam) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de 14de eeuw als veenontginning in de Bloemendaler Weeren en voor het eerst genoemd in 1324.

Aanvankelijk waren er twee parallel lopende lintbebouwingen (Bloemendalergouw en Liergouw) waartussen haaks het huidige (tweede) dorp ontstond. De in de 15de en 16de eeuw bereikte welvaart kwijnde weg na 1588. De in 1619 gestichte Unie van Waterland, met Ransdorp als hoofdplaats, kon daarin geen verandering brengen. Rond 1700 was de zeevaart van het dorp geheel verdwenen en vervangen door landbouw. Dat leidde ook tot een afname van het aantal huizen. De bebouwing concentreerde zich langs de Dorpsweg, met een kleine dorpskern om de kerk. In 1921 werd de gemeente Ransdorp door Amsterdam geannexeerd, maar dit leidde niet tot verdere uitbreiding. Ransdorp is een beschermd dorpsgezicht.

Gepubliceerd op 30-05-2017