R.K. O.L. Vrouwe van de H. Rozenkranskerk in Amsterdam betekenis & definitie

De R.K. O.L.

Vrouwe van de H. Rozenkranskerk (J.

Obrechtstraat 28, Oud-Zuid) is een driebeukige basilicale kruiskerk met halfronde apsis, vieringtoren en een dubbeltorenfront. De torens van het front zijn voorzien van een opengewerkte klokkenverdieping met kegeldak.

Deze grote neoromaanse kerk verrees in 1908-'11 naar een ontwerp uit 1905 van J. Stuyt en J.Th.J.

Cuypers.Het rijke interieur is eveneens geïnspireerd op de romaanse en Byzantijnse vormentaal en wordt gedekt door een cassetteplafond. J.E. Brom ontwierp het monumentale hoofdaltaar met ciborium, waarin een oud marmeren reliëf met bladmotieven is opgenomen (circa 1700). Tot de inventaris behoren verder een Maria-altaar van M. Andriessen, een Vermeulen-orgel (1910), een door Stuyt ontworpen en door Brom vervaardigde preekstoel (1925) en een door C.M. van Moorsel gemaakte communiebank (1930). De door dirigent W.

Mengelberg geschonken gebrandschilderde koorvensters zijn van de hand van O. Mengelberg (1922). J. Nicolas leverde de transeptvensters. De kerk is gepolychromeerd door J. Dunselman en M. Wiegman.