R.K. kerk van O.L.-Vrouwe van Altijddurende Bijstand in Amsterdam betekenis & definitie

De R.K. kerk O.L.-Vrouwe van Altijddurende Bijstand (Chasséstraat 64, De Baarsjes) is een brede kerk met recht gesloten koor, lage zijbeuken en bij de voorgevel opvallende slanke zadeldaktorentjes. Deze sobere kerk werd in 1925-'26 gebouwd naar ontwerp van K.P.

Tholens.Het interieur wordt gedekt door een gepleisterd houten tongewelf. In het koor bevindt zich een monumentaal mozaïek van J. Colette (1932). Tot de inventaris behoren een koperen reliëf en een Maria-altaar van atelier Brom (1931), een hoofdaltaar en een communiebank (beide 1932), een Jozef-altaar (1946) en een orgel (1950).