R.K. kerk O.L.-Vrouwe Onbevlekt ontvangen in Amsterdam betekenis & definitie

De voorm. R.K. kerk O.L.-Vrouwe Onbevlekt Ontvangen of ‘De Posthoorn’ (Haarlemmerstraat 124-126) is een driebeukige basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor, zijkapellen, een achtzijdige vieringtoren en een dubbeltorenfront.

Deze neogotische kerk verving de in 1687 door augustijnen gestichte huiskerk ‘de Posthoorn’. Het ontwerp van P.J.H.

Cuypers is geïnspireerd op de Roermondse Munsterkerk (begin 13de eeuw). De bouw begon in 1860-'63 en bij de tweede bouwfase in 1887-'89 verliet men het oorspronkelijke ontwerp met één fronttoren.

Het schip werd verlengd en de westgevel kreeg een spitsboogportaal geflankeerd door twee torens van vier geledingen met frontalen en achtzijdige naaldspitsen. De in 1976 gesloten kerk is bij een restauratie in 1988-'90 (A.J. van Stigt) aan de voorzijde verbouwd tot kantoren.

De rest van het gebouw dient als cultureel centrum.Het interieur wordt gedekt door stenen kruisribgewelven. Karakteristiek is de toepassing van verschillende kleuren baksteen. Opmerkelijk zijn de dubbele galerijen in romano-gotische vormen en de koepel boven de viering. De kerk is voorzien van schilderingen van J. Dunselman en koorramen van W. Schermer (1938).

Bij het complex horen de voorm. pastorie (Haarlemmer Houttuinen 135; 1860-'62) en het voorm. St.-Antoniagesticht (Haarlemmer Houttuinen 137-147; 1891, A.C. Bleijs).