Petten (gemeente Zijpe) betekenis & definitie

Dorp in de duinen. Het noordwestelijker gelegen en al in 739 vermelde dorp Petten verdween in 1421 in zee.

Het tweede dorp spoelde in 1625 weg en in de 18de eeuw werd ook het derde dorp verzwolgen. Een nog verder landinwaarts gebouwd en later verarmd vissersdorp werd op last van de Duitse bezetter in 1944 afgebroken (de zerkenvloer is bewaard gebleven en vormt een deel van de huidige Alg. begraafplaats).

Het vijfde en huidige dorp Petten is in 1947 ontworpen door mevr. E.F. van den Ban.

De latere uitbreiding dankt het aan de in 1957 in de duinen gestichte Energieonderzoek Centrum Nederland (E.C.N.) met het reactorcentrum ‘Euratom’.