Parken in Hilversum betekenis & definitie

De oprichter van de Twentsche Bank B.W. Blijdenstein liet in 1903 het Pinetum Blijdenstein (Van der Lindenlaan 125) aanleggen.

Dit pinetum heeft de meest complete coniferenverzameling ter wereld. Het Rosarium (Boomberglaan ong.) werd in 1913 aangelegd naar ontwerp van K.

Rijnsdorp en D.F. Tersteeg en bevat een verzetsmonument (1949, V.P.S.

Esser).Het Oude Havenpark (Oude Haven 1) kwam in 1915-'16 naar plannen van P. Andriessen tot stand ter afsluiting en verfraaiing van de haven en loswal. W.M. Dudok liet hier in 1940-'41 enkele zout- en zandbunkers bouwen. In 1919-'20 aangelegd in het kader van de werkverschaffing is het Vijverpark (Laapersweg ong.). Naar plannen van W.M.

Dudok en J.H. Meijer ontstond een park met vijver en terraspartijen. Verder is er een zakelijkexpressionistisch pompgemaal (bij Laapersweg 24; 1920). Het Hertenkamp (Hoge Naarderweg 205) werd in 1938-'39 eveneens als werkverschaffingsproject aangelegd naar ontwerp van W.M. Dudok. Van zijn hand is ook de hertenstal.