Pakhuizen in Amsterdam betekenis & definitie

Als voortzetting van de pakhuizen in de binnenstad van Amsterdam verrezen nabij het IJ verschillende nieuwe pakhuizen, die vrijwel alle later tot appartementen zijn verbouwd. A.L. van Gendt ontwierp voor J.Ph.

Korthals Altes de graanpakhuizen Houtmankade 26-30 (1880). De Deli Maatschappij liet naar plannen van W.

Hamer de tabakspakhuizen Bindjeh, Laboean en Medan (Houtmankade 20-24; 1895-'96) bouwen, gevolgd door de pakhuizen Deli, Langkat en Serdang (Nova Zemblastraat 8-12; 1898-1900).Aan de Oostelijke Handelskade verrezen het langgerekte vierlaags gekoppelde pakhuis Europa en Azië (nrs. 15-17; 1883-'85, E. Confeld von Felbert) en het naastgelegen pakhuis Afrika (nr. 19; 1885, na brand herbouwd 1915, A.J. Joling). Een goed voorbeeld van een modern pakhuis met overkragend betonskelet en paddenstoelvloeren is het voor het Blauwhoedenveem gebouwde koelpakhuis De Zwijger (Oostelijke Handelskade 21; 1933-'34) naar plannen van J. de Bie Leuvelink Tjeenk en K. Bakker (constructeur). Ter ontsluiting van de oostelijke eilanden kwam in 1999-2000 dwars door dit gebouw de Jan Schaeferbrug te liggen (T. Venhoeven).