Pakhuizen en bedrijfsgebouwen in IJmuiden betekenis & definitie

In samenwerking met G.H. Philips ontwierp J.C. Cramer de voorm. smederij annex pakhuis Trawlerkade 20-22 (1901) voor de Maatschappij tot Beheer van Stoom Trawlers en andere Vissersvaartuigen. Dit forse gebouw huisvest sinds de jaren dertig de N.V. Vereenigde Koelhuizen en IJsfabrieken RIGO.

Eveneens door Cramer ontworpen zijn het pakhuis met kantoor Trawlerkade 32 (1909 en 1915) voor de N.V. Industrie en Handelsmaatschappij - bij het kantoorgedeelte voorzien van een omlijste ingangspartij met ‘kantoor’ - het pakhuis Trawlerkade 42-44 (1909, vergroot 1913) voor de N.V. IJmuiden Stores, alsmede het eenlaagse pakhuis met garage Trawlerkade 82-84 (1928) voor de Agentuur en Handels-

maatschappij IJmuiden. Naar plannen van K. Boon verrezen het kantoor en de pakhuizen Trawlerkade 78 en Middenhavenstraat 20-22 (1916). Een vergelijkbaar pand is de voorm. machinefabriek en reparatie-inrichting C. Hoek & Zn. (Middenhavenstraat 40, 1913, herbouwd in 1918 na brand).

Gepubliceerd op 26-05-2017