Overige militaire gebouwen in Naarden betekenis & definitie

In 1752 voor militair gebruik gebouwd is de voorm. turfloods (Nieuwe Haven 33) , een blokvormig pand met hoge begane grond. Het omlopend schilddak wordt inwendig ondersteund door drie standvinken.

Het pand kwam in de 19de eeuw in gebruik als opslagplaats voor affuiten, brandspuiten etc.; nu is het een restaurant. De voorm. garnizoensinfirmerie (Gansoordstraat 24-28) is een 18de-eeuws gebouw, dat in 1754 door de diaconie van de Herv. gemeente was aangekocht voor de huisvesting van bejaarden en wezen, en vanaf 1809 (met onderbrekingen) als hospitaal diende (verbouwd 1832).Bij het complex hoorden enkele om een binnentuin gebouwde panden (Ruijsdaelplein 29-35, deels herbouwd), met een apotheek, lijkenhuisje en een gebouw voor besmettelijke ziekten. Het voorm. postkantoor in Naarden met directeurswoning (Pastoorstraat 18) is een L-vormig hoekpand uit 1902, gebouwd in neorenaissance-stijl met trapgevels en bij de afgeschuinde hoek een uitkragende erker en een achtzijdig hoektorentje.