Overige kerken in Krommenie betekenis & definitie

De traditionalistische R.K. kerk St.-Petrus Banden (bij Snuiverstraat 2; 1953-'55, C.F.L. van der Lubbe) is een driebeukige basilicale kerk met tweebeukig transept en een gedeeltelijk ingebouwde toren. Betonnen rastergevels heeft de voorm. (Geref.) Vredekerk (Eikelaan 89; 1965-'67, D.

Waagmeester), een zaalkerk met lessenaarsdak en vrijstaande betonnen klokkentoren.