Gepubliceerd op 02-01-2020

2020-01-02

Overige kerken in Egmond aan Zee

betekenis & definitie

In 1905 gebouwd naar ontwerp van A.A.J. Margry en J.M.

Snickers is de R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Wilhelminastraat 12), een bescheiden eenbeukige neogotische kerk met ranke geveltoren.

De kerk bevat een door B. Pels gebouwd orgel (1913).

De voorm. Geref. kerk (Zuiderstraat 7) is een zaalkerk met gezwenkte gevel, opgericht rond 1870 en nu in gebruik als museum.

De Geref. Kerk (Plevierenlaan 1; 1958, B.T.

Boeyinga en A. Warnaar.) is een centraalbouw op vierkante plattegrond met ‘ingeklapte’ hoeken (12 zijden).