Overige kerken in De Rijp betekenis & definitie

Het eenvoudige kleine zaalgebouw van de Geref. Gemeentekerk (Rechtestraat 140), uitgevoerd in 1912 naar plannen van J.A.

Versteeg, gaat schuil achter de kosterswoning (Rechtestraat 138). Ter vervanging van een kerk uit 1655 is in 1953 het huidige zaalgebouw van de Doopsgez.

Gemeentekerk (Jan Boonplein 18) opgetrokken naar een traditionalistisch ontwerp van C. Keesman, met door de dakgoot heen brekende vensterpartijen.