Overige kerken in Bussum betekenis & definitie

De zaalkerk van de Ned. Protestanten Bond (Nieuwe Hilversumseweg 22; 1915, J. van der Goot en C.J.

Kruisweg) is voorzien van neoromaanse elementen en siermetselwerk.Aan de koorzijde staat een zadeldaktoren. Vroeg-20ste-eeuwse kruiskerken met hoge torens zijn de met neoromaanse en rationalistische details uitgevoerde (Herv.) Vredeskerk (Huizerweg 2; 1913, N. Doornberg), de met neoromaanse en expressionistische elementen uitgevoerde (Herv.) Spiegelkerk (Nieuwe Hilversumseweg 34; 1922-'24, Th. Rueter) en de zakelijk-expressionistische (Geref.) Wilhelminakerk (Wilhelminaplantsoen 14-16; 1926, Tj. Kuipers). Een zakelijk-expressionistische zaalkerk met smalle toren is het gebouw van de Apost.

Gemeente (Oud Bussummerweg 70; 1930, H.F. Sijmons).

Een eenvoudige zaalkerk is het gebouw de ‘Hoeksteen’ van de Geref. kerk (Vrijgemaakt) (Veldweg 1; 1931, E. van Tuil).

Interessante naoorlogse kerken zijn die van het Apost. Genootschap (Pr. Beatrixplantsoen; 1952, H. Bunders) en de op vroeg-christelijke voorbeelden geïnspireerde driebeukige basilicale R.K. St.-Jozefkerk (Ceintuurbaan 43; 1952-'53, H. van Putten) met vrijstaande stalen klokkentoren. Uit 1956 dateren de Remonstr. kerk (Koningslaan 2b; G.

Treep), met roosvenster in de voorgevel, en de in late expressionistische vormen uitgevoerde (Geref.) Verlosserkerk (H.A. Lorentzweg 59; Chr. Nielsen, J.H.Chr. Spruit en W. van der Kuilen).