Overige kerken in Beverwijk betekenis & definitie

In late neorenaissance-stijl uitgevoerd is het zaalgebouw van de Doopsgez. kerk (Meerstraat 60-62; 1912, B.H. en H. Koolhaas). Een sober zaalgebouw is de Prinsesselaankerk van de Verenigde Vrijz. Herv. (Prinsesselaan 10; 1927, J. van der Zwiers). De voorm. (Geref.) Middelaarskerk (Moensplein 8; 1930, H.W.J. Meyran) is ontworpen als een zakelijk-expressionistische kruiskerk. Voorbeelden van naoorlogse kerkgebouwen zijn die van het Apost. Genootschap (Wijk aan Duinerweg 12; 1957, P.H. Tauber) en de (Geref.) Vredevorstkerk (Laan der Nederlanden ong.; 1963, F. Dicke).

Gepubliceerd op 26-05-2017