Overige kerken in Amsterdam (Nieuwendam) betekenis & definitie

Uitgevoerd in expressionistische vormen is de voorm. (Herv.) Bethlehemkerk (Zwanenplein 34; 1923-'24, A. Moen). Deze zaalkerk met dakruiter, ingangsportaal en aangebouwde consistoriekamer dient nu als kerk van de Volle Evangelie Gemeente.

De kerkzaal bezit een paraboolvormige kap met gordelbogen en gebrandschilderde ramen (J.W. Winkelman). Een traditionalistische kruiskerk met toren in de binnenhoek is de voorm. (Geref.) Noachkerk (Nieuwendammerdijk 437; 1935, D. Egberts en E. Drewes). Voorbeelden van moderne kerken zijn de R.K. H. Pastoor van Arskerk (Volendammerweg 152; 1969-'70, W.M. Weerkamp) en de R.K. St.-Salvatorkerk (Het Breed 2; 1969, J. van der Grinten en L. Heijdenrijk).

Gepubliceerd op 22-05-2017