Overige kerken in Amsterdam (Buiksloot) betekenis & definitie

Zaalkerken in traditionalistische vormen zijn de R.K. St.-Stephanuskerk (Kamperfoelieweg 211; 1932-'33, K.P. Tholens), de kerk van de Geref. Gemeente (Melkweg 16; 1950-'51, J. Verkerk) en de sobere (Geref.) Maranathakerk (Mosplein 40; 1952, B.W. Plooy en N. Lansdorp); de laatste dient nu als Koptische kerk van de Moeder Gods.

Naoorlogs is ook de met romaanse elementen uitgevoerde driebeukige basilicale R.K. Allerheiligst Sacramentskerk (Kometensingel 150; 1951-'52, A. Evers en G.J.M. Sarlemijn). Een moderne zaalkerk met onderbouw en glas-in-betonvensters is de (Herv.) Bethelkerk (Plejadenplein 42; 1957-'59, S. van Woerden en D. Slebos). De voorm. (Geref.) Regenboogkerk (Kometensingel 56; 1963, D. Egberts) wordt nu gebruikt door de Pinkstergemeente.

Gepubliceerd op 22-05-2017