Overamstel in Ouderkerk aan de Amstel betekenis & definitie

(gemeente Amstelveen). Deze bebouwing is ontstaan bij een pleisterplaats aan de westzijde van de Amstel.

Diverse horecagelegenheden dankten hier hun bestaan vooral aan de veerverbindingen op Amsterdam.Horeca. Het restaurant ‘Paardenburg’ (Amstelzijde 55), een breed dwars pand gedateerd ‘1702’, wordt reeds vermeld in 1693. Al genoemd in 1636 als herberg is ‘De Oude Prins’ (Amstelzijde 37), dat rond 1880 zijn huidige vorm als gepleisterd dwars pand heeft gekregen. Een 18de-eeuwse oorsprong hebben de diepe horecapanden ‘Theehuis Paardenburg’ (Amstelzijde 47) en ‘Piet van Raak’ (Amstelzijde 53). Het laatste heeft een laat-18de-eeuwse ingezwenkte houten gevel met fronton en balkon (circa 1905). Een 18de-eeuws hoog en diep pand geflankeerd door eenlaagse 19de-eeuwse zijvleugels is ‘'t Jagershuis’ (Amstelzijde 2). Scholen.

De voorm. Chr. lagere school ‘Eben Haëzer’ (Amsteldijk-Noord 1a) werd gesticht in 1877 en verbouwd rond 1910. Dit complex met twee parallelle vleugels dient nu als atelier. In 1909 verrees naar ontwerp van B. van der Bijl de openbare lagere school Oostermeerweg 85 met onderwijzerswoning. Woonhuizen. Achter hun gevels uit circa 1860 hebben de diepe huizen Amstelzijde 42 en 44 mogelijk een oudere kern.

Ten noorden van de dorpskern staan enkele 19de-eeuwse dwarse huizen met schilddaken, zoals ‘Nieuwer Amstel’ (Amsteldijk-Noord 76; kern mogelijk 18de-eeuws) en Amsteldijk-Noord 78 (1882). De ‘Schneidershuizen’ (Amsteldijk-Noord 2-16; circa 1900) zijn eenlaagse arbeiderswoningen, genoemd naar opdrachtgever C.H. Schneider. Expressionistische vormen vertoont de villa ‘Bloemhof’ (Amsteldijk-Noord 168; 1936) naar ontwerp van F. Jurrema. De traditionalistische villa Amsteldijk-Noord 167 (circa 1936) is ontworpen door J.H.

Antonissen en F. Jurrema. Van de boerderijen in en bij Overamstel hebben enkele een dwars voorhuis, zoals Amsteldijk-Zuid 91 (derde kwart 17de eeuw), Amstelzijde 45 (18de eeuw) en ‘Nooit Gedacht’ (Amsteldijk-Noord 93; 18de eeuw). Diepe voorhuizen bezitten de onderkelderde ‘Hoeve Sloterdijk’ (Amsteldijk-Noord 165; kern 17de eeuw) en Amsteldijk-Noord 147 (18de eeuw). De boerderijen Amsteldijk-Zuid 81 en 122 (beide circa 1890) zijn voorzien van gesneden windveren. Een villa-achtig woonhuis heeft de boerderij ‘Anna's Hoeve’ (Amsteldijk-Noord 67; 1922).