Oudesluis in 't Zand betekenis & definitie

Dit vissersdorp, ten oosten van 't Zand, ontstond kort na 1596 op de plaats waar de uitwateringssloot van de Zijpe- en Hazepolder (Grote Sloot) tot 1845 in zee uitwaterde. In 1742 was het de grootste nederzetting van Zijpe, maar daarna boette het aan belang in.

De oorspronkelijk houten Groote- of Oudesluis (Noorderweg 18) uit 1597 werd in 1631 in steen vervangen; de huidige sluiskolk dateert uit 1711-'12 (hersteld 1839) en bevat een gedenksteen uit 1765. De sluiswachterswoning (Noorderweg 18; 1914) heeft een bord met de in 1850 vastgestelde sluistarieven. De Herv. kerk (bij Noorderweg 14), een zaalkerk met houten geveltoren, kwam in 1861 tot stand en verving een door storm verwoeste voorganger uit 1650. B.F. Bergmeijer bouwde het orgel (1900). De voorm. Doopsgez. kerk (Sportlaan 3a) is een sobere zaalkerk uit 1906.