Oudeschild (gemeente Texel) betekenis & definitie

Vissersdorp op het eiland Texel, oorspronkelijk 't Schilt geheten. Het dorp ontstond begin 17de eeuw aan de Schilsloot, vanwaar vaten drinkwater van de waterputten bij de boerderij ‘Brakestein’ met kleine boten naar de zeeschepen op de rede van Texel werden vervoerd.

Aan de langgerekte De Ruyterstraat verrezen loodswoningen. De in 1780 aangelegde haven diende eerst voor de oestervisserij, later voor de mossel- en wiervisserij.

Tot circa 1930 werd wier gewonnen, onder meer voor matrasvullingen. Een nieuwe, grotere haven voor de garnalenvisserij is in 1958 aangelegd en in de nabijheid hiervan heeft zich enige nijverheid gevestigd.