Ouderkerk aan de Amstel (gemeente Ouder-Amstel) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan op de plaats waar de Bullewijk in de Amstel stroomt. Vermoedelijk heeft het 12de-eeuwse stamslot van de heren van Amstel tegenover de kerk gelegen, ter plaatse van de huidige Portugees-Isr. begraafplaats.

Dat kasteel werd na verwoesting in 1204 niet meer herbouwd.Vanaf het begin van de 13de eeuw lag aan het einde van de Brugstraat een brug over de Amstel. Sinds Nieuwer-Amstel (Amstelveen) in 1278 een eigen kerk kreeg, spreekt men over Ouderkerk. Midden 17de eeuw ontstond de nu tot de gemeente Amstelveen behorende bebouwing op de westelijke Amsteloever (Overamstel). Langs de Amstel werden in die tijd diverse buitenplaatsen ingericht. Het ambacht Ouder-Amstel werd in 1731 bezit van de stad Amsterdam en het dorp werd een geliefde halteplaats voor stedelingen en beurtschippers. In 1914 stelden P.

Vorkink en J.Ph. Wormser een uitbreidingsplan op. Over de Amstel legde men in 1938 een nieuwe brug. De oude dubbele ophaalbrug (circa 1800) bevindt zich sinds 1939 in het Openlucht Museum te Arnhem. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp naar het oosten uitgebreid. De haven (Dorpsstraat) heeft men in 1965 gedeeltelijke gedempt en in 1980 is het oude raadhuis (1873) gesloopt. Ouderkerk is een beschermd dorpsgezicht.