Oudendijk(gemeente Wester-Koggenland) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan bij de in de 12de eeuw opgeworpen dijk tegen het opdringende water van de Beemster en die tevens het zuidelijke deel van de latere Westfriese Omringdijk vormde. Vanaf de dijk werd in de 13de eeuw noordwaarts de zogeheten Veenhoop werd ontgonnen. De ten zuiden van de dijk lopende sloot heeft men begin 17de eeuw verbreed tot Beemsteruitwatering. Dit leidde tot de ontwikkeling van een eenzijdig lintdorp met later enige verdichting van de bebouwing rond de kerk.

Gepubliceerd op 30-05-2017