Oostzaan betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning met een min of meer evenwijdig aan de Zaan lopende ontginningsas. Het zuidelijke dorpsdeel leefde in de 17de eeuw van op Amsterdam gerichte handel en nijverheid, het noordelijk deel had een agrarisch karakter.

Bij het noordelijke buurtschap De Haal opende men in 1884 het station Oostzaan aan de spoorlijn Zaandam-Purmerend. Na de Tweede Wereldoorlog is het zuidelijke deel van Oostzaan aanmerkelijk uitgebreid als forensendorp van Amsterdam.