Oosterleek in Wijdenes betekenis & definitie

Dit lintdorp ten oosten van Wijdenes ontstond als laat-middel-eeuwse veenontginning. Door landafslag kwam de kerk later dichter aan zee te liggen.

De voorm. Herv. kerk (Oosterleek 9) kwam in 1875 tot stand als zaalkerk met houten geveltoren op de plaats van een kerk uit 1694 (gevelsteen behouden).

Achter de kerk ligt een schelpenkerkhof. Uit 1873 dateert de tweeklassige openbare lagere school met onderwijzerswoning (Oosterleek 7).