Oosterland(gemeente Wieringen) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de 11de eeuw op het voormalige eiland Wieringen. Om de op een keileemopduiking gebouwde kerk vormde zich een bescheiden dorpskern tot een kerkring.

Aan de noordzijde bouwde men in 1925-'28 een wijk voor personeel van de Zuiderzeewerken.