Oosterend (gemeente Texel) betekenis & definitie

Dorp op het eiland Texel, ontstaan in de 11de eeuw op een keileemopduiking. De door een vrijwel vierkant kerkhof omgeven kerk ligt wat hoger dan de overige bebouwing. Veel huizen rond de kerk en langs de aansluitende Peperstraat zijn als loods- of schipperswoningen gebouwd. De in 1843 voor de oestervangst aangelegde haven raakte al in 1859 buiten gebruik. Oosterend is een beschermd dorpsgezicht.

Gepubliceerd op 30-05-2017