Noordeinde in Graft betekenis & definitie

Lintdorp ten noorden van Graft. Het deels gepleisterde zaalgebouw met rondboogvensters van de Doopsgez.

Vermaning (Noordeinde 18) kwam in 1874 tot stand ter vervanging van een houten kerk. Het ontwerp van J.H.

Lehman uit 1873 is in hoofdvorm uitgevoerd.Het omstreeks 1793 door Johannes Stephanus Strümphler gebouwde orgel waarschijnlijk voor de R.K. statie St. Engelmundus te Velsen is rond 1897 hier geplaatst (gerestaureerd 1992). De kleine kosterswoning (Noordeinde 20) uit 1881 heeft een houten klokgevel. Voorbeelden van middenganghuizen zijn de voorm. Doopsgez. pastorie (Noordeinde 16; 1862) met houten dakkapel boven de ingang, en het woonhuis Noordeinde 14 (1879). Het met gesneden windveren versierde brandspuithuisje (Noordeinde 9) is rond 1900 gebouwd.