Noord-Scharwoude (gemeente Langedijk) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als een van de vier langgerekte dorpen aan de Langedijk. De middeleeuwse kerk brandde in 1934 af.

De op de vele kleine eilanden in de omringende polder Geestmerambacht geteelde kool werd vanaf 1915 na aansluiting op de tramlijn naar Alkmaar in een groenteveiling verkocht. Het tramtracé heeft men in 1934 veranderd in een provinciale weg.

Na de ruilverkaveling (1965-'74) is Noord-Scharwoude aan weerszijden van de oude lintbebouwing aanzienlijk uitgebreid.