Nieuwe Niedorp (gemeente Niedorp) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als veenontginning. In 1415 kregen Oude en Nieuwe Niedorp samen met Winkel als ‘Stede Niedorp’ stadsrechten, maar deze waren louter bestuurstechnisch van aard.

Er vormde zich een tweezijdige lintbebouwing, die gaandeweg verder is verdicht.