Nederlandsche Bank (Amsterdam) betekenis & definitie

De voorm. Nederlandsche Bank (Oude Turfmarkt 127-137) is een bankgebouw in internationale neoclassicistische stijl, gebouwd in 1865-'69 naar ontwerp van W.A.

Froger (advies D.D. Büchler) voor deze in 1814 gestichte instelling.

De met Bremer(onder) en Bentheimer(boven) zandsteen beklede gevel is voorzien van zijrisalieten en een middenrisaliet met fronton (beeldhouwwerk J.Ph. Koelman).

In 1917 werd het gebouw uitgebreid en sinds 1976 is er het Allard Pierson-museum gevestigd met een archeologische collectie.