Muiderberg (gemeente Muiden) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op de plaats waar een stuwwal de Zuiderzee raakt. Op de daar gelegen Kavelberg stichtte graaf Willem III in 1324 een kapel ter ere van zijn in 1296 te Egelshoek bij Loosdrecht vermoorde voorganger Floris V. Door afkalving van de Zuiderzeekust verdwenen in de 14de-17de eeuw grote delen van het dorp in het water. Na aanvankelijke ontvolking werden in Muiderberg in de 17de eeuw buitenplaatsen ingericht rond de Meent (nu Brink).

Eind 19de eeuw begon een opbloei als badplaats, gestimuleerd door de aanleg van de tramlijn Amsterdam-Gooi (1881). Rond 1925 volgde enige dorpsuitbreiding in oostelijke richting. Na de Tweede Wereldoorlog is Muiderberg aan de oost- en de zuidzijde verder uitgebreid.

Gepubliceerd op 30-05-2017