Militaire gebouwen in Amsterdam betekenis & definitie

De voorm. Oranje Nassaukazerne (Sarphatistraat 600), gebouwd in 1810-'14 naar ontwerp van Abraham van der Hart, is een langgerekt sober gebouw met midden- en hoekrisalieten, elk voorzien van geblokte lisenen en frontons met beeldhouwwerk van stadsbeeldhouwer Christiaan Welmeer en diens opvolger P.J.

Gabriël (middelste fronton wapen van Oranje Nassau). Dit oorspronkelijk voor twee infanteriebataljons (1600 man) bestemde gebouw heeft een woonfunctie sinds een verbouwing in 1990 (A.J. en J. van Stigt).De voorm. Cavaleriekazerne (Sarphatistraat 470) is een sober neoclassicistisch gebouw met middenrisaliet en lagere zijvleugels, gebouwd in 1864-'65 en voorzien van een kap met schenkelspanten. De kazerne is in 1987-'92 (K.J. van Velsen) verbouwd tot Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Sobere neoclassicistische vormen vertonen ook het voorm. militair hospitaal (Sarphatistraat 252-366; 1868-'70) en het forse voorm. Rijksgoederenmagazijn (Sarphatistraat 370; 1873-'75) voor kleding en uitrusting, dat in 1908-'09 in betonskeletbouw werd uitgebreid naar plannen van ingenieur J.Z. Stuten.

In neorenaissance-stijl uitgevoerd is het U-vormige voorm. Rijksmagazijn voor Geneesmiddelen (Sarphatistraat 410; 1887-'89).