Merwedekanaal in Diemen betekenis & definitie

Ten noorden van Diemen bevindt zich de in 1888-'92 ten behoeve van het Merwedekanaal gebouwde St.-Anthoniedijksluis (Westelijke Merwedekanaaldijk ong.) met over het noorderhoofd een welijzeren basculebrug. In 1934-'38 werd dit kanaal verbreed en verdiept tot het Amsterdam-Rijnkanaal, waarbij de sluis buiten gebruik raakte.

In het langs de sluis lopende kanaalvak werden heftorens opgericht ten behoeve van een (tijdelijke) kering. Iets oostelijker langs het kanaal staat een voorm. dienstwoning (Ouddiemerlaan 553), een eenlaagspand uit 1893 met zijtrapgevels in neorenaissance-stijl.

Ervoor staat een gietijzeren grenspaal van de stad Amsterdam, die daar waarschijnlijk na de grenswijziging in 1896 werd geplaatst.