Marquette in Heemskerk betekenis & definitie

(Marquettelaan 34) is een omgracht, deels tweebeukig buitenhuis met haakse poortvleugel. Aan het rond 1252 gestichte en Huis te Heemskerk geheten kasteel herinnert de ruime bocht van de gracht aan de oostzijde.

Na de verwoesting van deze 13de-eeuwse ronde burcht in 1418 verrees een kleiner kasteel, waaraan begin 16de eeuw een kapel werd toegevoegd (nu verdwenen).Vroeg-16de-eeuws is ook de ronde traptoren naast de toegangspoort. Begin 17de eeuw liet Daniël de Hertaing heer van Marquette verbouwingen doorvoeren en ging het huis Marquette heten. Na de aankoop in 1717 door de Amsterdamse brouwer en burgemeester Joachim Rendorp kreeg het huis zijn huidige gedaante in 1738-'41 onder zijn zoon Pieter Rendorp. Met gebruik van het ordeboek van Vignola ontwierp hij als architect-dilettant de statige oostvleugel met natuurstenen hoeklisenen en middenrisaliet. Het interieur bevat onder meer een stucwerkgang en een zomereetkamer in Lodewijk XV-stijl, alsmede een Chinees kabinet met geschilderde behangsels. Uit die tijd dateren verder het hek en de poortomlijsting. Onder Joachim Rendorp kreeg het huis rond 1780 zijn grootste omvang.

Veel van de toen bijgebouwde delen, waaronder de noordvleugel, werden gesloopt toen Marquette in 1824 bezit werd van A.A. Deutz van Assendelft. In 1911 heeft men de vroeg-18de-eeuwse balzaalbetimmering uit kasteel Assumburg hier ingebracht en in 1979-'81 is het huis gerestaureerd (G. Prins).

Pieter Rendorp liet midden 18de eeuw de parkaanleg wijzigen en uit die tijd dateren de oprijlaan, zes tuinvazen en het koetshuis (Marquettelaan 32). De zeshoekige duiventoren is vroeg-19de-eeuws.