Krommenie (gemeente Zaanstad) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan als veenontginning in de 11de eeuw ten westen van de huidige tweezijdige lintbebouwing langs een 12de-eeuwse secundaire ontginningsas (Noorder- en Zuiderhoofdstraat). Haaks hierop liggen wegen naar Wormerveer (Padlaan) en het voormalige buurtschap Busch (Heiligeweg).

Tussen de lintbebouwing en de in de 17de eeuw voor de afwatering naar het zuiden van de Schermer gegraven Nauernasche Vaart stonden aanvankelijk slechts enkele industriemolens. In 1702 werd Krommenie door een grote dorpsbrand getroffen en in 1825 door een zware overstroming. In de 19de eeuw vestigden zich verschillende industriële bedrijven in Krommenie, waaronder een zeildoekfabriek en een linoleumfabriek. Op de beperkte vooroorlogse uitbreidingen zijn na de Tweede Wereldoorlog grote uitbreidingswijken aan de westzijde gevolgd (Noorderham en Zuiderham).