Kortenhoef(gemeente Wijdemeren) betekenis & definitie

Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan in de 12de eeuw als cope-ontginning. De ontginningsas wordt gevormd door de Kortenhoefsedijk. Door natte vervening ontstond vanaf circa 1450 het nabije plassengebied. Vanaf 1915 is bebouwing ontstaan langs de Kerklaan, tussen het noordelijke deel van Kortenhoef en de's-Gravelandsevaart. Rond 1930 en na de Tweede Wereldoorlog is het dorp hier ook verder uitgebreid.