Koog aan de Zaan (gemeente Zaanstad) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan begin 16de eeuw toen inwoners uit Westzaan zich op de westoever van de Zaan vestigden. Langs de Lagedijk (Raadhuisstraat e.v.) vormde zich een tweezijdige lintbebouwing. Vanaf circa 1870 vestigden zich diverse fabrieken en bedrijven in het buitendijkse gebied langs de Zaan en werd Koog aan de Zaan een industriedorp.

Haaks op de dijk lagen enkele dwarspaden die landinwaarts naar industriemolens leidden. Omstreeks 1870 werd de Stationsstraat aangelegd naar het station (1867). Sindsdien is het gebied tussen de Zaan en spoorlijn Amsterdam-Alkmaar volgebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog volgden uitbreidingen ten westen daarvan (Westerkoog).

Gepubliceerd op 26-05-2017