Gepubliceerd op 02-01-2020

2020-01-02

Koloniehuizen in Egmond aan Zee

betekenis & definitie

Het voorm. koloniehuis Zwartendijk (Zwartendijk 1) verrees in 1910 voor het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsen Vakantiekolonies. Dit I-vormige gebouw met midden- en hoekrisalieten werd door P.N.

Leguit ontworpen in sobere late neorenaissance-stijl.In 1948 is een gebouwtje voor ziekenverpleging toegevoegd (C. Keesman). Na de sluiting van de kolonie in 1982 heeft het gebouw van 1985 tot 2001 als raadhuis gediend. N. Molenaar ontwierp met zakelijk-expressionistische elementen het voorm. R.K. koloniehuis St.

Joseph (Dr. Wiardi Beckmanlaan 4), een rijzig drielaags gebouw uit 1925 met lagere aanbouwen en een kapel uit 1930. Het werd gebouwd voor de R.K. Vereniging voor Kindervakantie en Herstellingsoorden, en heeft tot 1977 als koloniehuis dienst gedaan. De lighal aan de achterzijde is in 1991 overkapt.