Kerken in Wieringerwerf betekenis & definitie

Het dorp heeft drie zaalkerken, te weten de Herv. kerk (Meeuwstraat 44; circa 1938) met half uitgebouwde toren aan de koorzijde, de Geref. kerk (Terpstraat 38; 1938, A. Rothuizen) met half-ingebouwde ranke toren met naaldspits en een jeugdhuis (1955), en de R.K.

Christus Koningkerk (Prof. Granpré Molièrestraat 23; 1939-'40, H.M.

Martens). De laatste is voorzien van een driezijdig gesloten koorapsis en een in breuksteen uitgevoerde toren met hoekpilonen en achtzijdige spits.

Het bij de inundatie weggeslagen koor en schipgedeelte is hersteld in 1948.