Kerken in Slootdorp betekenis & definitie

Er staan drie zaalkerken uit 1932 in Slootdorp. De Herv. kerk (Brink 55) heeft een opmerkelijke geveltoren met steil zadeldak en een aangebouwde consistoriekamer en kosterswoning.

Het ontwerp is van G. van Hoogevest, die in 1946 ook het herstel van de inundatieschade leidde.Eveneens in 1946 hersteld is de R.K. H. Geestkerk (Brink 1), ontworpen door S.B. van Sante en in 1950 voorzien van de huidige voorgevel met klokkentorentje naar plannen van P.W. Vlaming. Binnen toont de koormuur een schildering van F. Langelaan (1961). De Geref. kerk (Langeweg 3) heeft rond 1946 een consistoriekamer en een toren met achtzijdige spits gekregen.