Kerken in Amsterdam betekenis & definitie

Het kerkcentrum De Drie Stromen (Renswoudestraat 75) is in 1982-'83 verwezenlijkt naar ontwerp van D. Hartemink.

Het kerkcentrum De Nieuwe Stad (A. Luthuliplein 11), met twee kerkzalen, heeft men in 1992-'93 gebouwd naar plannen van L.

Lafour en R. Wijk.

Deze laatste kerk wordt gezamenlijk gebruikt door de R.K. parochie ‘De Graankorrel’ en de Hervormde, Gereformeerde, Evangelisch-Lutherse en Evangelische Broedergemeenten.