Ijpendam(gemeente Waterland) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de 12de eeuw aan de dam bij de uitmonding van de Dorre Ilp in de Purmer. De dam behoorde tot de Waterlandse Zeedijk, waarlangs zich een kronkelige lintbebouwing vormde.

Het na de drooglegging van de Purmer (1622) ten noordoosten van het dorp gebouwde slot Ilpenstein werd in 1872 gesloopt. Na 1824 lag het dorp ingeklemd tussen het Noordhollands Kanaal (1824) en de Purmerringvaart.

Ilpendam is na de Tweede Wereldoorlog aan de noordzijde uitgebreid.