Holysloot(gemeente Amsterdam) betekenis & definitie

Dorp aan de Holysloter Die, ontstaan in de 13de eeuw als veenontginning.

De dorpsbebouwing ontwikkelde zich aan weerszijden van een bochtig pad op de zuidoever van de Die. Dit aan de westzijde doodlopende pad liep aan de oostzijde door tot aan de Zuiderzee. In 1825 kreeg Holysloot een ontsluitingsweg richting Ransdorp, waartoe het vanaf 1811 behoorde. Die weg liep langs het in 1821 door A.F. Goudriaan ontworpen - maar in 1828 als idee verlaten - Kanaal door Waterland. Het dorp had te lijden van de watersnood van 1916. Holysloot is een beschermd dorpsgezicht.

Gepubliceerd op 26-05-2017