Hippolytushoef (gemeente Wieringen) betekenis & definitie

Hoofddorp van het voormalige eiland Wieringen, ontstaan in de 12de eeuw op een keileemopduiking. De kern wordt gevormd door een kerkring met daarop de hoger gelegen kerk met kerkhof. De kerk had te lijden van een storm in 1674.

De Hoofdstraat vormt de verbinding met de Koningstraat, die deel uitmaakt van de doorgaande weg over het eiland. In de 19de eeuw kwamen er twee kerken bij en bebouwde men de Nieuwstraat. Vanaf circa 1920 volgde een uitbreiding met woningbouw ten behoeve van de aanleg van de Afsluitdijk. Na de Tweede Wereldoorlog is Hippolytushoef aan de oost- en de westzijde verder uitgebreid.

Gepubliceerd op 26-05-2017