Het voorm. weeshuis in Den Helder betekenis & definitie

(Kerkgracht 1) is een fors sober neoclassicistisch gebouw met hoekrisalieten en een middenrisaliet met balkon, fronton en achtzijdige klokkentoren. Het werd in 1851 gebouwd naar een ontwerp van A.J.

Sevenhuysen, dat uitgekozen was na een prijsvraag. Uit de tijd van de verbouwing tot raadhuis (1926) dateren de twee dienstwoningen aan de achterzijde.

Tot 1987 heeft het als raadhuis dienst gedaan.