Het voorm. V.V.V.-kantoor in Petten betekenis & definitie

(Plein 1945 3-5) werd in 1950 gebouwd ter plaatse van het oude raadhuis (vanaf 1929 gemeente Zijpe). In dit kleine traditionalistische gebouw heeft men een 18de-eeuwse wapensteen van Jacob van Foreest vrijheer van Putten ingemetseld en een steen met de namen van de baljuw en de burgemeesters in 1748.

Gepubliceerd op 30-05-2017