Het voorm. station in Hoofddorp betekenis & definitie

(Stationsweg 7-13) werd in 1911-'12 gebouwd voor de Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij aan de lijn Haarlem-Hoofddorp-Leiden als een tweelaags gebouw met lagere aanbouwen en een erker. Na de sluiting in 1936 is het verbouwd tot woningen.