Het voorm. raadhuis in Wormer betekenis & definitie

(Dorpsstraat 350) werd rond 1660 voor een koopman gebouwd als een classicistisch herenhuis met lage verdieping en een met festoenen versierd middenrisaliet. Boven de ingang met pilasteromlijsting zit een natuurstenen manshoofd uit 1763.

Het huis was toen bezit van de redersfamilie Mol. Na als ambtswoning dienst te hebben gedaan, werd het in 1818 raadhuis na de afbraak van het oude rechthuis (circa 1600).Als raadhuis heeft het gediend tot 1981 en bij de restauratie in 1997 is het weer een woonhuis geworden. Het interieur bevat een 17de-eeuws gesneden binnenportaal met daarboven een 18de-eeuws beeld van een geketende adelaar met mol en een rijk gesneden cartoucheomlijsting om een ovaal venster. Verder zijn er gesneden balklaagconsoles en een grote tegelschouw (smuiger) geflankeerd door twee 18de-eeuwse tegeltableaus. Op de antroposofische stijl geïnspireerd is het ontwerp van het moderne raadhuis van de gemeente Wormerland (Koetserstraat 3; 1997, T. Alberts en M. van Huut).