Het voorm. raadhuis in Wijdenes betekenis & definitie

(Kerkbuurt 68) is een blokvormig tweelaags pand uit circa 1880 met balkon, dakkapel en eclectische details.